Auttikönkään Muinaismarkkinat 13-15.7.2018 / Osallistumisehdot


Osallistuminen


1. TOIMEENPANO

Järjestäjä: Arctic Fantasy Oy


y-tunnus 2193180-8

Paikka: Wanha Autti Camping, Koulunmutka 19, 97655 AUTTI / ROVANIEMI

Aika: 13-15.7.2018 Markkinapäivät

Aukioloajat joka päivä klo 11-17

Kohderyhmä: Perhetapahtuma


2. TAPAHTUMAN SISÄLTÖ

Auttikönkään Muinaismarkkinat ovat kunnianosoitus
keskiaikaisen vesireitin kulkijoille, markkinoilla noudatetaan keskiajan
aikakauden tunnelmaa ja elämänmenoa niin tarkoin kuin se on olosuhteet
huomioiden mahdollista.

Myyjät pukeutuvat keskiajan hengen mukaisesti
ja myyntikoju tai järjestäjän kanssa sovittu myyntipaikka ovat myös aikakauteen
sopivia, sopivasti verhottuja kankailla tai oksilla. Kaikki tapahtumaan
osallistuvat ovat osana yhteistä "näytelmää" joka teemana on
keskiajan elämä". HUOM! mitään muovista valmistettua, ei edes muovipusseja sallita olevan näkösällä!

Edellytämme, että myytävät tuotteet on valmistettu käsityönä, materiaaleista joita on tunnettu keskiajalla eli 500-1500 - luvuilla, muotoilu, ja käyttötarkoitus voi / saa olla tähän aikakauteen
sopivaa.

Etsimme mahdollisimman monipuolista kirjoa myytävien tuotteiden tuotevalikoimaan. Toivomme, että kerrot tarinoita tuotteistasi, valmistusprosessista tai historiallisesta taustasta ym.
Aikaisemman kokemuksemme pohjalta voimme kertoa, että työnäytökset
edistävät tuotteidesi myyntiä markkinoilla.

3. ILMOITTAUTUMINEN

Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan
edellisistä markkinoista alkaen, paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä,
kun on vahvistettu myytävien tuotteiden sopivuus Muinaismarkkinoille.
Ilmoittautuminen voi tapahtua, puhelimitse +358 (0)10 281 4650, tai sähköpostin kautta info@arcticfantasy.fi tai wanha.autti.camping@gmail.com

Järjestäjälle tulee ilmoittaa myytävät tuotteet ja sitoutua noudattamaan keskiaikatapahtumaan sovittuja pukeutumista, esittelykojua / myyntikojua, myyntituotteita ja tapahtumaan osallistumista
koskevia laadullisia periaatteita. Myyntipaikan varanneella on oikeus ilman,
että osallistumismaksua peritään, kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14
päivää siitä, kun osallistumismaksu on laskutettu. Perutuksesta laskutetaan 10
euroa kuluna maksun palautuksesta. Maksua ei kuitenkaan palauteta heinäkuun
jälkeen suoritetuista peruutuksista.


Järjestöt tukevat myynnillään oman yhdistyksensä toimintaa, yksityishenkilöiltä edellytetään omaa ilmoittautumista. Olemme osallistuneet vuosittain tukemaan markkinapaikan maksun vapauttamisella yhdistysten toimintaa.

Osallistuminen on sitova, myyntipaikkaa ja tapahtuman luonnetta koskevia sääntöjä koskeva
sopimus, jota ei ilman järjestäjän lupaa saa luovuttaa kolmannelle henkilölle.


4. OSALLISTUMISMAKSUT Auttikönkään Muinaismarkkinat 13-15.7.2018 klo 11-17

Markkinapaikan hinta vuonna 2018 kolmelta myyntipäivältä yhteensä on 50 euroa +alv24 %,

Jos olet jo ilmoittautunut, laskun maksaminen vahvistaa osallistumisesi!

Jos haluat, voit lähettää kuvia myytävistä tuotteistasi tai kojustasi, julkaisemme niitä kotisivuillamme.

Myyntikojun rakenteet, kalusteet eivätkä asusteet kuulu osallistumismaksuun, edellytetään että osallistujat vastaavat itse myyntikojusta ja tapahtuman luonteeseen sopivasta asusteesta.


5. ASUSTEET ja RAKENTEET

Tapahtuman luonne edellyttää kaikkia osallistujia pukeutumaan keskiajan hengen mukaisesti ja käyttäytymään tapahtuman aikana myös kunnioittaen tapahtuman luonnetta ja tapahtumaan sovittuja pelisääntöjä.
Osallistuja huolehtii oman alueensa rakentamisesta ja somistuksesta, sekä siitä, että rakenteet ovat riittävän lujia, siistejä ja turvallisia. Alueella olevaa materiaalia on mahdollisuus käyttää kojun rakentamiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa " ajan henkeen sopimattomat" / epäasialliset rakenteet.

Järjestäjän kanssa etukäteen sovittaessa voi järjestäjä erillisestä korvausta vastaan rakentaa myyntikojun ja / tai vuokrata keskiaika-asun markkinoiden ajaksi. Asu-vuokra 3päivää: 35 euroa+alv24 %.

Osallistuja ei saa ilman eri suostumusta käyttää hyväkseen alueella olemassa olevia rakenteita tai tiloja. Alueensa siisteydestä vastaa osallistuja itse.

6. RAKENTAMINEN

Rakentaminen voidaan aloittaa torstaina 12.7.2018. Järjestäjä määrää alueen myyntikojujen
sijainnin. Alueen tulee olla valmiina tapahtuman avajaisiin 13.7.2018 klo11.00 mennessä.

7. SÄHKÖVIRTA / JUOKSEVA VESI

Tapahtuma-alueella sähköstä, vedestä sekä tulisijojen käytöstä on erikseen
sovittava järjestäjän kanssa.

8. SIIVOUKSET

Osallistuja vastaa oman alueensa siivouksesta ja huolehtii kaikki kertyneet
roskat järjestäjän osoittamiin jätteenkeräysastioihin päivittäin.

9. VAKUUTUKSET

Järjestäjän vastuuvakuutus korvaa järjestäjän oman henkilökunnan toimenpiteistä, laitteista tai rakenteista kolmannelle henkilölle aiheuttamat vahingot. Järjestäjät eivät vastaa osallistujien tavaroiden, rakenteiden eikä osallistujan mahdollisesti kiinteistölle tai kolmannelle henkilölle aiheuttamasta vahingosta. Tästä syystä näytteilleasettajan on itse huolehdittava itse tarpeellisiksi katsomistaan vastuu, palo, varkaus YM vakuutuksista.

10. MARKKINOIDEN KOJUJEN PURKAMINEN

Kaikki osallistujan alueelle tuomat tavarat ja rakenteet on poistettava alueelta su 15.7.2018 klo 23.00 mennessä. Jos jotain tavaraa jää alueelle on siitä sovittava järjestäjän kanssa.

11. TYÖNÄYTÖKSET JA OHEISOHJELMAT

Ovat suotavia, mutta ohjelmista on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen (työnäytöksistä ja oheisohjelmat). Osallistuja sitoutuu osallistumaan kaikille Muinaismarkkinoilla oleville suunniteltuun yhteiseen ohjelmaan "keskiaikaiseen elämänmenoon "Markkinoiden aikana.

12. TURVALLISUUS

Kaikkien on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita. Järjestäjät vastaavat Auttikönkään Muinaismarkkinoiden alueella ja pysäköintialueiden yleisestä järjestyksestä tapahtuman aikana. Järjestäjät eivät vastaa vartioinnista, eikä yö vartioinnista alueella tapahtuman aikana. Näytteilleasettaja vastaa omien tavaroidensa ja rakenteidensa vartioinnista koko tapahtuman ajan.
Tapahtuman järjestäjä voi esittää lukollisen säilytystilan, mutta ei vastaa vartioinnista. Tapahtumassa noudatetaan kaikkia aluetta ja toimintaa ohjaavia turvallisuusohjeita ja määräyksiä.

13. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle: - jos osallistumismaksua ei ole huomautuksen jälkeen maksettu määräaikana - jos osallistuja ei ole saapunut markkina-alueelle viimeistään 13.7.2018 klo 10.00 mennessä, mikäli muusta ei ole etukäteen sovittu. Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa
osallistujan syystä tämä suorittaa jo erääntyneet maksut, joka jää järjestäjälle.

14. PYSÄKÖINTI

Järjestäjä esittää myyjille autopaikat joihin velvoitetaan siirrettäväksi autot ennen Tapahtuman aloittamista päivittäin, jotta turvataan asiakkaiden saapuminen tapahtuma-alueelle.

15. MARKKINOINTI

Järjestäjä vastaa Auttikönkään Muinaismarkkinoiden markkinoinnista ja tiedottamisesta.

16. TAPAHTUMAN LAADUN KEHITTÄMINEN

Tapahtumassa tehdään sekä yleisötutkimusta että tutkimusta tapahtuman toteuttamiseen osallistuneille myyjille ja työntekijöille. Nämä tutkimukset ovat luottamuksellisia ja niiden tavoitteena on Auttikönkään
Muinaismarkkinoiden laadun edelleen kehittäminen.

17. FORCE MAJEURE

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan, ellei niitä voida voittamattomien esteiden vuoksi toimeenpanna ilmoitettuna aikana.

18. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Tapahtumassa sallitaan viranomaisten antaman luvan mukaista alan tavaroiden ja palvelusten vähittäismyyntiä edellyttäen, että tuotteet ovat keskiaikatapahtuman luonteeseen sopivia ja järjestäjän kanssa etukäteen sovittuja. Ilmoittautuja vastaa omaa tuotemyyntiään koskevien tarvittavien
lupien hankkimisesta itse. Ilmoittautuessaan tapahtumaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä tapahtumaa koskevia sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Mahdolliset valitukset on tehtävä välittömästi epäkohdan huomattuaan järjestäjälle.

19. MAINONTA TAPAHTUMAN AIKANA

Osallistujalla ei ole oikeutta tapahtuman aikana mainontaan muualla kuin omalla alueellaan ja keskiaikatapahtuman luonteeseen sopivin tavoin joista voidaan sopia tapahtuman järjestäjän kanssa. Mikäli osallistuja aikoo käyttää Auttikönkään Muinaismarkkinoilla kuvaamaansa / tallentamaansa materiaalia omiin markkinointitarkoituksiin, on siitä etukäteen neuvoteltava järjestävän tahon
kanssa ja siinä on mainittava tapahtuman järjestävä taho. Mikäli havaitaan "asiatonta" markkinointia, asiasta on välittömästi ilmoitettava tapahtuman järjestäjille.

Auttikönkään Muinaismarkkinat
Koulunmutka 19

97655 AUTTI

GSM: +358 (0) 10 281 4650

info@arcticfantasy.fi

www.arcticfantasy.fi