Työnohjaus ja Coasching

Mitä työnohjaus oikeastaan on

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Työnohjausta yrityksille

Jatkuvat muutokset yritysten toiminnoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät nopeaa muutoskykyä ja kasvuhakuisuutta. Yrityksiltä edellytetään kykyä uudistua ja henkilöstöltä jatkuvaa uusien asioiden ja taitojen oppimista. Koko organisaation henkilöstö on uudenlaisen kulttuurin haasteiden kohteena, edellyttäen uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön ja sen linkittämistä yrityksen tavoitteisiin. Työnohjaus on toimiva väline mm. edellä mainituissa tilanteissa..

Työnohjaus tukee organisaation strategiaa ja liiketaloudellista kehitystä. Se sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen. Työnohjaajan ulkopuolinen näkökulma sekä jäsentävät ja selkiyttävät kysymykset saavat tutkimaan ja dialogissa työnohjaajan kanssa ajattelemaan tilannetta uudella tavalla.

Työnohjauksen hyödyt kiteytyvät tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä:

  • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
  • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatio tasolla työskentely sujuu paremmin
  • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
  • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
  • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa

Coaching

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida
asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa. ICF