Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä

Tarjoan työnohjausta työyhteisöille, ryhmille, esimiestyöhön sekä yksilötyönohjausta. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.Työnohjaus perustuu sopimukseen. Työnohjaaja / Valmentaja Riitta Niemelä STORY ryn jäsen, odotan yhteydenottoasi. 

TYKY - KOULUTUS ja VIRKISTYSPÄIVÄ

Koulutus on toiminnallista liikkumista upeassa luonnossa ja sen osana on aina elämyksellisyys. Käyttämämme toimintakokemusmenetelmät tarkoittavat aiheiden käsittelyä käytännön tasolla kokemisen ja tekemisen kautta. Ammattitaitoiset kouluttajamme / valmentajamme auttavat koulutuksessa käsiteltyjen teemojen jalkautumisessa työyhteisön arjen käytännöiksi.

"Kokemuksista tulee elämyksiä jakamalla ne toisten kanssa"

RYHMÄTYÖTAITOJA JA MUUTOSVALMENNUSTA

Tavoitteena on auttaa yhteistoiminnallisuuden ja ryhmätyötaitojen käyttöön ottamista niin, että ne siirtyvät työyhteisön arkeen ja parantavat yksilön ja työyhteisön oppimista ja muutosvalmiutta. Koulutus voi muodostua myös työnohjauksen lomaan rakennetuista koulutuspäivistä tai hauskoista ja rentouttavista yhteistoiminnallisista koulutuksista tai lyhyistä luennoista yhteiskeskusteluineen. Menetelminä voidaan käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja mielikuvitustehtäviä sekä aitoa seikkailua Lapin luonnossa. Koulutus räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaiseksi.